ชื่อหนังสือ: ทรานสดิวเซอร
ชื่อผู้แต่ง: พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
รายละเอียดโดยย่อ: ทรานสดิวเซอร์เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งเป็นอีกรุปหนึ่ง นำไปใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ในโรงงานผลิตสินค้าต่าง ๆ
ดาวน์โหลด: (849 kb.)
(476 kb.)
ชื่อหนังสือ: เสตรนเกจ อุปกรณ์มห้ศจรรย์ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง: พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
รายละเอียดโดยย่อ: เสตรนเกจ เป็นทรานสดิวเซอร์อีกชนิดหนึ่ง ถูกนำไปใช้งานในงานอุตสาหกรรม และงานเทคโนโลยี เพื่อตรวจวัดสภาวะการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ดาวน์โหลด: (2193 kb.)
(2070 kb.)
ชื่อหนังสือ: โลกอินเตอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง: สุรีย์ โรบินสัน
รายละเอียดโดยย่อ: ้การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ดาวน์โหลด: (965 kb.)
(804 kb.)
 
ชื่อหนังสือ: ต้มยำกุ้ง
ชื่อผู้แต่ง: ทิพาวรรณ  เฟื่องเรือง
รายละเอียดโดยย่อ: ้การทำต้มยำกุ้ง
ดาวน์โหลด: (7506 kb.)
 
ชื่อหนังสือ: แกงเขียวหวาน
ชื่อผู้แต่ง: ทิพาวรรณ  เฟื่องเรือง
รายละเอียดโดยย่อ: ้การทำแกงเขียวหวาน
ดาวน์โหลด: (12064 kb.)
 
ชื่อหนังสือ: ผัดไทยกุ้งสด
ชื่อผู้แต่ง: ทิพาวรรณ  เฟื่องเรือง
รายละเอียดโดยย่อ: ้การทำผัดไทยกุ้งสด
ดาวน์โหลด: (8537 kb.)
 
ชื่อหนังสือ: ผัดกระเพราไก่
ชื่อผู้แต่ง: ทิพาวรรณ  เฟื่องเรือง
รายละเอียดโดยย่อ: ้การทำผัดกระเพราไก่
ดาวน์โหลด: (7795 kb.)
 
ชื่อหนังสือ: แกงเผ็ดเป็ดย่าง
ชื่อผู้แต่ง: ทิพาวรรณ  เฟื่องเรือง
รายละเอียดโดยย่อ: ้การทำแกงเผ็ดเป็ดย่าง
ดาวน์โหลด: (8865 kb.)
 
ชื่อหนังสือ: ยำเนื้อย่าง
ชื่อผู้แต่ง: ทิพาวรรณ  เฟื่องเรือง
รายละเอียดโดยย่อ: ้การทำยำเนื้อย่าง
ดาวน์โหลด: (9244 kb.)
 
ชื่อหนังสือ: หมูสะเต๊ะ
ชื่อผู้แต่ง: ทิพาวรรณ  เฟื่องเรือง
รายละเอียดโดยย่อ: ้การทำหมูสะเต๊ะ
ดาวน์โหลด: (10126 kb.)
 
ชื่อหนังสือ: ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ชื่อผู้แต่ง: ทิพาวรรณ  เฟื่องเรือง
รายละเอียดโดยย่อ: ้การทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ดาวน์โหลด: (8523 kb.)
 
ชื่อหนังสือ: พะแนง
ชื่อผู้แต่ง: ทิพาวรรณ  เฟื่องเรือง
รายละเอียดโดยย่อ: ้การทำพะแนง
ดาวน์โหลด: (9015 kb.)